LINUX  

Zápis z valného shromáždění v Olomouci, 1999


Presenční listina


	Petr Čech 	 cech@atrey.karlin.mff.cuni.cz
	Vladislav Černý  blackie@zb.jcu.cz
	Daniel Čižinský  cici@praha1.ff.cuni.cz
	Robert Follner 	 follner@seznam.cz
	Radek Hnilica 	 radek_hnilica@linuxfan.com
	Pavel Janík 	 pavel.janik@linux.cz
	Lumír Jasiok 	 alum@post.cz
	Jan Kasprzak 	 kas@linux.cz
	Daniel Komárek 	 danielk@email.cz
	Toms Libor    ltoms@kralupy.cz
	Jiří Lisický 	 lisicky@datis.cdrail.cz
	Leoš Literák	 literakl@penguin.cz
	Vladimír Michl	 vladimir.michl@seznam.cz
	Michal Muhlpachr michalm@pvt.net
	Dan Ohnesorg 	 dan@fel.cvut.cz
	Jan Trlík 	 stormlord@brainstorm.cz
	Radek Vybíral 	 radek.vybiral@vsb.cz
	Ondřej Vácha 	 koala@fi.muni.cz
	Karel Žák 	 zakkr@zf.jcu.cz

Program valného shromáždění

 1. Zpráva revizora (Petr Čech) - byla předložena zpráva o účetnictví
 2. Zpráva o činnostech (Jan Kasprzak) - obeznámení s aktivitami v roce 1999
 3. Zpráva o účetnictví (Jan Kasprzak)
 4. Schválení výše příspěvků (Jan Kasprzak) - návrh výše členských příspěvků zůstává nezměněn, tj.: - počet zaplacených ppoplatků k 18. 12. 1999:

  Návrh: Nulové poplatky pro spolupracující členy.
  HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 13 NÁVRH NEPŘIJAT

  Návrh: Nezměněná výše členských poplatků.
  HLASOVÁNÍ: PRO: 24 PROTI: 0 NÁVRH PŘIJAT

 5. Volba ,,Projektu roku'' (Vláďa Michl) - představení jednotlivých nominovaných projektů - představení cen: 1. místo: 3000 Kč 1. -- 3. místa: předplatné Computer Worldu na jeden rok
 6. Diskuse o stanovách CZLUGu (Jan Kasprzak, Vláďa Michl)
 • Vyhlášení vítěze ,,Projektu roku'' (Vláďa Michl)
 • Zveřejnění údajů o členech CZLUGu (Dan Ohnesorg)
  - diskuse ohledně psychologicko filosofických problémů a následků spojených s případným zveřejněním údajů o členech CZLUGu na WWW serveru.
  - informace budou s největší pravděpodobností vystevany pro širokou veřejnost, z osobních údajů budou vuvedeny: jméno, město, e-mail
 • Závěrečné diskuse
 • Oficiální ukončení valného shromáždění


  Zapsal Vilém Vychodil, ověřil Jan Kasprzak.
  [LINUX] [CZLUG] [WebMaster]