Pozvánka na valné shromáždění CZLUGu, upřesnění

Vážení členové CZLUGu dne 23. ledna 1999 se koná na Elektrotechnické fakultě, v Praze Dejvicích (Technická 2) první valné shromáždění Českého sdružení uživatelů Linuxu.

V rámci valného shromáždění proběhnou i přidružené akce po celý den. Toto setkání má pracovní název "Linuxová sobota". Ta byla inzerována na linux@muni.cz už v prosinci a podrobnější informace najdete na www.linux.cz/czlug/shromazdeni/

Dopoledne, od 9:00 proběhne instalační servis Linuxu. Kdokoli (nejen členové CZLUGu) mohou přijít se svým počítačem nebo jen diskem a instalovat Linux či aplikace za asistence přítomných linuxových odborníků. Podrobněji viz math.feld.cvut.cz/olsak/instlinux.html. Máte-li zájem se svým přístrojem se akce zúčastnit, je nutné přihlásit se předem e-mailem na adrese olsak@math.feld.cvut.cz, protože prostory pro instalaci nejsou velké a organizátoři potřebují předem vědět počet zájemců. Přijdete-li neohlášen, může se stát, že už bude plno. Počítáte-li se ovšem za linuxového odborníka, který na místě nebude nic instalovat, ale případně pomůže jiným, stavte se na kus řeči. Rádi Vás na akci uvidíme.

Od 12:30 se koná ve velké posluchárně fakulty (číslo 209) vlastní valné shromáždění s tímto navrhovaným programem:

Volby do výboru proběhnou následujícím způsobem: Při Vašem příchodu volební komise ověří, že jste členem sdružení a vydá Vám orazítkovaný seznam všech kandidátů. Zaškrtnete libovolný počet kandidátů, kterým dáváte svůj hlas. Takto vyplněný volební lístek vhodíte v průběhu první části shromáždění do improvizované "urny", která bude v péči volební komise. Zvoleno bude maximálně prvních 7 kandidátů, kteří dostanou nejvíce hlasů. Další podmínkou je, že každý zvolený kandidát musí obdržet aspoň 50% hlasů ze všech odevzdaných hlasů. Splní-li tuto podmínku méně než 5 kandidátů, volby se budou muset v rychlosti zopakovat s tím, že bude zvoleno prvních 5 kandidátů s nejvíce hlasy bez dodatečné podmínky. Nezúčastníte-li se valného shromáždění, nemáte možnost volit. Podle stanov mohou volit i spolupracující členové, ale být volen může jen řádný člen. Delegát kolektivního člena má tři hlasy.

Podrobnosti o navrhované kandidátce do nového výboru a o složení volební komise najdete na www.gybon.cz/~czlug/volby.html. Navrhovat kandidáty můžete zasláním e-mailu na volby@linux.cz.

Před začátkem shromáždění (od 12:00) a po něm (o přestávce) si můžete u Ondřeje Váchy ověřit Vaše členské údaje v databázi členů a zaplatit členský příspěvek na rok 1999. Můžete se stát i novým členem. Platba členského příspěvku na rok 1999 není pro účast na valném shromáždění, volební právo a právo být volen podmínkou. Stačí prokázaná platba za rok 1998. Na valné shromáždění mají přístup jen členové CZLUGu s výše prokázaným členstvím, případně zvaní hosté.

Výši členských příspěvků na rok 1999 stanovil přípravný výbor na svém listopadovém zasedání v Jevíčku takto:

kolektivní členové: 1000 Kč
řádní členové (ne studenti) 250 Kč
(studenti) 170 Kč
přidružení členové 20 Kč
Po valném shromáždění a krátké přestávce následuje ve stejné posluchárně od 14:15 další program, který je již otevřen veřejnosti. Jedná se o "přednáškové odpoledne". Rámcový časový plán je navržen takto:
14:15--14:45
Krátká sdělení o linuxových projektech. Vedete-li nějaký zajímavý linuxový projekt a chcete o něm informovat linuxovou veřejnost, dostanete v této části zhruba na pět minut slovo.
14:45--15:15
Rozbor volných licencí (například GNU GPL) v prostředí českého právního řádu (Matěj Cepl, právník z advokátní kanceláře Fiala, Profous, Maisner & spol., www.fpm.cz).
15:15--16:00
O projektu AA včetně ukázek na počítači (Jan Hubička).
16:00--16:45
O sledování čápů prostřednictvím Linuxu (Ivo Hulínský).
Během přednáškového odpoledne bude možné zakoupit si trička s linuxovou tematikou a v omezené míře knihy o Linuxu. Do Prahy totiž zavítá pan Mareček, majitel knihkupectví na fi.muni.cz, který bude na místě uvedené zboží prodávat. Pozvaní jsou též zástupci některých počítačových časopisů, kteří asi budou nabízet své tiskoviny.

Pro zájemce, kteří počítají s účastí po celý den, není bohužel zajištěn potravinový servis. Nicméně je domluveno otevření bufetu (uvnitř budovy) a tři minuty chůze od budovy je otevřen velkoobchod Delvita.

Případné dotazy směřujte na vybor@linux.cz nebo na olsak@math.feld.cvut.cz. Dotazy, týkající se voleb, směřujte na volby@linux.cz.

za přípravný výbor

Petr Olšák