České sdružení uživatelů operačního systému Linux
svolává
na sobotu 17.2.2001 v 19:30 hod.
valné shromáždění.

Valné shromáždění se uskuteční v hotelu Skalský dvůr, v Lísku u Bystřice nad Perštejnem. Informace o okolí Skalského dvora naleznete na http://www.oxygen.cz/skalsky-dvur. Další informace a aktuality o valném shromáždění naleznete na adrese http://www.linux.cz/czlug/shromazdeni/2001-Skalsky-dvur/.

Návrh programu valné hromady:

Připomínky k návrhu programu zasílejte na Vladimir.Michl@seznam.cz se subjektem "Valna hromada".

Další program:

Je možnost účastnit se semináře, konaného od 15.2.2001 do 18.2.2001 v hotelu Skalský Dvůr (bližší informace na http://www.cstug.cz/slt/01). Účast na valném shromáždění není nijak vázána s účastí na semináři.

Textová verze oznámení.