LINUX  

Zápis z valného shromáždění ve Skalském dvoře, 2001


Přítomní členové výboru: Kasprzak, Janík, Michl, Ohnesorg, Olšák

Nepřítomní členové výboru: Kolář, Vácha

Volba zapisovatele

kandidáti: Marcel Kolaja
Marcel Kolaja zvolen drtivou většinou jako zapisovatel

Schválení programu

Program byl výborem navržen v této podobě:
  1. Volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Volba projektu roku
  4. Zpráva o činnosti sdružení
  5. Výsledky hospodaření
  6. Vyhlášení projektu roku
  7. Diskuse
  8. Závěr
Návrh: přidat bod "Diskuse o hlasovacím systému". Schváleno drtivou většinou. Do programu přidán bod "Diskuse o hlasovacím systému".

Návrh: přidat bod "Diskuse o postoji ke komerčním aktivitám". Hlasování: 24 hlasů pro, 7 hlasů proti. Schváleno, do programu přidán bod "Diskuse o postoji ke komerčním aktivitám".

Schválení celého programu: program schválen drtivou většinou

Volba projekt roku.

Zpráva o činnosti sdružení.

Zprávu o činnosti sdružení přednesl Jan Kasprzak. Prezentace ve formátu MagicPoint je k dispozici zde (v zásadě lze prohlížet i jako textový soubor).

Výsledky hospodaření.

účetnictví: Návrh: každý rok poskytnout veřejnosti sumární informace o účetnictví vystavením těchto informací na webových stránkách CZLUGu. Hlasování: 33 hlasů pro, 20 hlasů proti, 6 nehlasovalo. Schváleno.

Vyhlášení projektu roku.

1. Česká mutace Red Hat Linuxu 34 hlasů
2. dbMan 22 hlasů
3. Lokalizace StarOffice 5.2 20 hlasů
4.-5. LinuxLinks.cz 19 hlasů
Server Penguin.cz 19 hlasů
6. Linux Hardware 17 hlasů
7. Služba Linux-CD.cz 6 hlasů
8.-9. Reboot.cz 3 hlasy
Ten Out of Ten Project 3 hlasy

Diskuse o hlasovacím systému.

Diskuse o postoji ke komerčním aktivitám.

Diskuse

Závěr


Zapsal Marcel Kolaja, ověřil a do HTML převedl Jan Kasprzak.
[LINUX] [CZLUG] [WebMaster]