CZLUGLinuxový seminář kombinovaný s valným shromážděním CZLUGu

Srdečně zveme všechny zájemce o Linux na linuxový seminář, který se koná ve dnech 9. a 10. března 2002, v Praze Dejvicích, v budově ČVUT, fakulty elektrotechnické, Technická ulice č. 2.
Hlavním tématem semináře je Používáme Linux v malé firmě, ale máme i náročnější přednášky. Předpokládáme účast začátečníků, ale zase ne úplných začátečníků. Pokud umíte používat textový editor a dokážete se přihlásit do počítače, jste ti praví.
Přesný časový rozvrh ještě nebyl určen, ale na začátek se bude konat představení jednotlivých distribucí. Zde budou mít nadšení uživatelé či zástupci té, které distribuce šanci předvést, proč je právě jejich distribuce ta pravá. Potom budou následovat přednášky, z témat vybírám např. připojení k síti přes vytáčené spojení, konfigurace elektronické pošty, když server není přímo připojen k internetu a poštu stahuje od providera, sdílení souborů a tiskáren, ukázky KDE a Koffice a další. Nezapomeneme ani na bezpečnost, takže bude přednáška o firewallu vhodném pro dial-up a nebo o možnostech rozšířeného zabezpečení linuxu pomocí bezpečnostních patchů a dalších programů.
Přednášky se budou konat od 9:00 ráno.
Přednášky jsou přístupné pro každého kdo přijde, bez ohledu na to jestli je členem CZLUGu nebo jiné organizace.
Oproti původnímu předpokladu ustupujeme od Install festu. Zájem o něj není dostatečný a organizačně a personálně je to velice složitá záležitost. Jediná šance jak toto rozhodnutí zvrátit je dodat mi dostatek lidí schopných řešit problémy začátečníků a pomáhat jim s instalací.

Navrhovaný program semináře naleznete zde.

Valné shromáždění CZLUGu


V sobotu odpoledne proběhne valné shromáždění CZLUGu a při něm také volby nového výboru CZLUGu, protože tomu stávajícímu končí funkční období. Do neděle 3. března se mohou na adresu volby@linux.cz hlásit kandidáti do výboru. (Kandidát se může navrhnout sám nebo ho může navrhnout někdo jiný; podmínkou kandidatury je ale souhlas kandidáta :-). Jména kandidátů a další informace o nich (krátké představení kandidáta a pár vět o tom, co by kandidát chtěl pro CZLUG dělat) zveřejní volební komise na www.linux.cz.
Valné shromáždění CZLUGu je přístupné pouze členům sdružení. Prosím, věnujte pozornost technickému opatření na konci stránky.
Program valného shromáždění navrhujeme následující:
  • Zahájení, volba zapisovatele.
  • Schválení programu.
  • Volba nového výboru.
  • Volba Projektu roku 2001.
  • Zpráva o činnosti CZLUGu za minulý rok.
  • Zpráva o hospodaření za rok 2001.
  • Zpráva revizora hospodaření.
  • Vyhlášení výsledku voleb.
  • Diskuse k dalším otázkám.

Ještě poznámka k termínu konání valného shromaždění: podle stanov by se valné shromáždění mělo konat s přesahem nejvýše dvou měsíců do dalšího kalendářního roku. Tento termín se bohužel nepodařilo naplnit. Přistupujeme proto k nasledujícímu opatření:
Členové našeho sdružení, kteří zatím nezaplatili členské příspěvky za rok 2002, ale mají zaplacen příspěvek za rok 2001 (podle stanov tak prestávají být členy ke dni 1. března 2002) budou mít prodlouženo členství se všemi právy až do termínu valného shromáždění.
-Jan Kasprzak, předseda CZLUGu.

Doprava do místa setkání


U mimopražských účastníků předpokládáme, že nějakým způsobem trefí do Prahy. Další postup je pro všechny stejný. ČVUT, fakulta elektrotechnická sídlí na konečné stanici trasy metra A, stanice se jmenuje Dejvická. Při výstupu se budete orientovat podle směrovek, na kterých je napsáno Vysoké školy. Tím naleznete správný výstup z metra a na povrchu bude snadné nalézt vysokou budovu obloženou modrou mozaikou. Doufejme, že to bude tím směrem, kterým se budou valit davy lidí. Od vrátnice již nebude problém trefit dále.
Lidé, kteří si přinesou nějakou vlastní techniku (notebooky a pod.) si ji budou muset na vrátnici zaevidovat, aby nebyl problém při odnášení.

Program


Jsme zveřejnili zde
Také jsme připravili leták ke stažení a vytištění a to jednak ve formátu ps a také v pdf.

Mapka od metra k budove CVUT.


Případné dotazy s radostí zodpoví Dan.Ohnesorg@linux.cz

[LINUX] [CZLUG] [WebMaster] [O serveru]
Hlavní strana CZLUGu

-WWW.LINUX.CZ-
Uvodní stranka

Program přednášek