Program valného shromáždění CZLUGu

Toto je navrhovaný program valného shromáždění CZLUGu, které se koná 24. května 2003 v Brně.
vybor@linux.cz