Kandidáti do výboru CZLUGu

pro volby 24. května 2003

Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí. Požadovali jsme, aby každý kandidát napsal jednak něco o sobě, a jednak nastínil cíle, kterých by v rámci CZLUGu chtěl v případě svého zvolení dosáhnout. Jsou zde uvedeny i e-mailové adresy na jednotlivé kandidáty (nahraďte slovo "at" za zavináč), takže je možno jim klást dotazy i přímo.

Jan "Yenya" Kasprzak

Linuxem se zabývám přibiližně od verze 0.99.11, UNIXem ještě o pár let déle. Jsem správcem ftp.linux.cz, jednoho z největších FTP archívů u nás, dále linuxové konference <linux@linux.cz> a také WWW serveru www.linux.cz. Jsem zakládajícím členem CZLUGu. Další informace lze najít na mé domovské stránce.

Ve výboru CZLUGu bych se chtěl věnovat zorganizování další konference (pravděpodobně další ročník SLT spolu s CSTUGem) ještě v letošním roce, a dále organizaci seminářů a konferencí v dalších letech. CZLUG hodlám podporovat i správou výše zmíněných síťových služeb.

kas at informatics.muni.cz


Marcel Kolaja

Operačním systémem GNU/Linux se zabývám od roku 1998, členem CZLUGu jsem od roku 2000. Pracuji pro firmu soLNet, s.r.o. jako systémový administrátor a mám zkušenosti se správou Linuxu v akademickém prostředí (NLPlab FI MU). Jsem zastáncem Open Source technologií a snažím se je podporovat přednášením na seminářích a drobným přispěním (bugreporty nebo záplatami) do vývoje aplikací, které se dají označit jako Free Software.

Ve výboru CZLUGu bych se chtěl spolupodílet na organizaci seminářů a konferencí, zejména SLT a seminářů pořádaných v Brně. Navíc jsem přesvědčen, že CZLUG by se měl v některých oblastech zlepšit a proto bych se rád zasadil o změnu a věnoval činnostem, které jsou dle mého názoru dosavadním výborem CZLUGu opomíjeny:

  1. Chci více prosadit Linux a povědomí o výhodách Open Source technologií v komerční sféře. Zejména chci pořádáním komerčněji zaměřených seminářů dovolit firmám prezentovat veřejnosti produkty, které jsou přímou konkurencí proprietárních produktů.
  2. Chci více prosadit Linux a povědomí o výhodách Open Source technologií u běžných uživatelů, kteří buď o těchto věcech nic nevědí, nebo vědí velmi málo. Toho se dá dle mého názoru dosáhnout pořádáním seminářů zaměřených na tuto oblast uživatelů a pořádání turnajů v Open Source počítačových hrách.
  3. Chci, aby byl CZLUG větší oporou pro vývojáře Open Source aplikací. Byl bych rád, aby zkušenější vývojáři v rámci CZLUGu poskytly rady méně zkušeným vývojářům.
  4. Chci, aby se CZLUG pokusil o větší spolupráci s podobnými organizacemi, zejména s SKLUGem.

marcel at solnet.cz


David Kredba

S linuxem pracuji osm let. Spravuji doménu ibot.cas.cz, pracuji pro Ústav molekulární genetiky AV ČR jako expert na výpočetní modelování, poskytuji služby SW/HW specialisty pro skupinu CS21 Group a angažuji se v neziskovém sektoru.

Budu prosazovat linux v podnikové sféře, kde by měl konkurovat produktům fy Microsoft a komerčním verzím UNIXů.

Věnuji maximální úsilí zvýšení úrovně vědomostí uživatelů o zabezpečení linuxem vybavených strojů.

kredba at ibot.cas.cz


Antonín Mička

S Linuxem již spolupracuji pár let, jako první jsem vyzkoušel Debian, trochu jsem se jako začátečník přecenil a na instalaci jsem si "vylamal zuby", pote jsem přesel k Redhatu a dnes jsem zpátky na Debianech, protože mě Redhat přestal vyhovovat. Ukončil jsem středoškolske studium zaměřené na počítačové systémy. Znalosi získané ve škole mi však nestačí, a proto se delši dobu samostatně vzdělavám, především v oblasti správy a zabezpečení výpočetní techniky.

Mé cíle v oblasti Linuxu by se daly vyjádřit asi takto:

  1. Snaha prosadit Linux, nebo free software, do škol a do zájmových počítačových kroužků (jedno DDM už ode mne Linux má).
  2. Více zpopularizovat Linux, nejlépe semináři, pořádanými studentskými kluby, více zaměřenými na "méně zdatné" uživatele.
  3. Získat větší podporu Linuxu mezi českými výrobci softwaru a prodejci výpočetní techniky.

antonin.micka at post.cz


Dan Ohnesorg

Nevím přesně, od které verze se zabývám Linuxem, ale mou první oblíbenou distribucí byl disketový Slackware, který běžel na 486 s 8MB RAM ohromující rychlostí. Postupem času jsem se podílel na tvorbě počeštěné verze linuxu, vznikající úpravami distribuce RedHat na české podmínky, především u verze 5.1 a 5.2. Kromě toho jsem se podílel na úpravách Samby, aby fungovala proti českým verzím Windows (moje patche ale už ve zdrojácích nenajdete, protože se staly s příchodem unicode bezpředmětné), prosadil jsem do MHonArcu podporu pro ISO a Windows-1250 kodování. Vytvořil jsem kompletní počeštění programu pro správu elektronických konferencí Mailman a generátoru statistik ModLogAn. Nyní se podílím na vytvoření české verze OpenOffice.org. Zaměřuji se především na integraci Linuxu do heterogenních sítí. Nyní zakládám sdružení, které má snahu vybudovat v Rudné u Prahy sousedskou síť na linuxovém základě. Spolu s Ondřejem Váchou udržujeme databázi členů CZLUGu.

V budoucnu bych chtěl, umožní-li nám to stát, napsat konektor pro podávání elektronického daňového přiznání z prostředí jednoduchého účetnictví VJU. A pokud nám to stát nebude chtít umožnit, bojovat za to, aby to bylo možné.

Jako člen nového výboru bych se chtěl podílet na propagaci Linuxu ve všech sférách, kde má co nabídnout. Chtěl bych pomoci vytvářet podmínky pro jeho širokou akceptaci a stimulovat další vývoj.

CZLUG musí hledat nové místo. V době svého vzniku to byla organizace umožňující snažší přístup k Linuxu, byl pro běžné lidi prakticky nedostupný a tak jedním z hlavních lákadel byla možnost zpřístupnit členům distribuce, které nebylo možné stáhnout ze sítě a vypalovat je v jednotkách kusů bylo neúnosně drahé, navíc to žádná komerční firma nenabízela. Dneska musí sdružení hledat nové cíle, které mu umožní získat další členy a posílit svou pozici, aby mohlo efektivněji prosazovat zájmy svých členů. A v tom bych mu chtěl pomoci.

Dan at Ohnesorg.cz


Ondřej Koala Vácha

S linuxem pracuji od poloviny devadesátých let, zpočátku v oblasti sazby publikací programem TeX, později konfigurace linuxu a práce v perlu aperl/tk.

Jsem člen CZLUGu od jeho vzniku a stejnou dobu člen výboru. Měl jsem na starosti databázi členů (nyní společně s Danem Ohnesorgem), úhrady plateb a další věci související s účetnictvím. Na společných akcích jsem měl opět na starosti ekonomickou agendu. Pokud budu zvolen a nenajde se nikdo jiný, jsem připraven pokračovat, doufám ještě lépe než dosud.

koala at informatics.muni.cz


volby@linux.cz